Första gången okt. 2005 / first time / primera vez

Sidorna om bantning är:
- Nu 2007
- Första gången okt. 2005
- Må Bra 2006

The pages about diet are:
- Now 2007
- The first time oct. 2005
- The magazine Må Bra 2006

Las páginas sobre la dieta son:
- Ahora 2007
- La primera vez oct. 2005
- La revista Må Bra 2006


Före/ Before/ Antes

sommaren 2005 / summer 2005 / verano 2005

I oktober 2005 bestämde vi oss för att göra något åt den övervikt som smugit sig på oss. Min mor hade skickat en massa tidningar från Sverige och ibland dem fanns MåBra med en massa tips och recept. Jag läste och klippte ut det som jag tyckte var intressant och i juni 2006, 9 månader senare nådde vi våra målvikter. Mer eller mindre 16-17 kilo lättare.
I tidningen MåBra har man i varje nummer ett reportage om en person som med hjälp av tidningen har gått ner i vikt och vill hitta sin nya stil.
Därför fick jag i augusti komma till Stockholm och få bli omstylad och fotograferad för tidningen. I november så kommer nummret där jag berättar min historia och ni får se bilderna.
Här berättar jag lite utförligare och med mina egan ord om hur det gick till. I tidningen kan det verka enkelt men tro inte på allt som står. Det var inte omöjligt men jag ska heller inte lura er att tro att det var lätt som en plätt!
ALLA kan göra detta!

Läs om hur det gick >>>

In october 2005 we dicided to do something about the weight we had gaied. My mother had sent magazines from Sweden and among them was one about diet. We folowed the recipies and the advises, and in june 2006, 9 month later we reached our goal. 16-17 kilos more thinner.
In every numer of the magazine they have an articel aboute someone who has lost weight with help of the recipes and this summer I was invited to Stocholm to a change of look, to be fotographt and to tell my story.
Here you can see the results.
I´m sorry about it´s in swedish.

 

 

 

Read about it >>>

En octubre 2005 decidimos hacer algo para perder los kilos que habíamos cogido y que sobraban.
Mi madre había enviado unas revistas de Suecia y entre ellas había una sobre una dieta. Nosotros seguimos las recetas y los consejos y en junio 2006, 9 meses más tarde habíamos llegado al peso deseado. 16-17 kilos más ligeros.
En cada número de la revista sale un artículo sobre una persona que ha perdido kilos con la ayuda de la revista y este verano me invitaron a Estocolmo para un cambio de look, para hacer unas fotos y para contar mi historia.
Aquí puedes ver los resultados.
Lo siento que todo está en sueco...

 

 

 

Leer la historia >>>

Efter / After / Después

Sommaren 2006 / Summer 2006 / Verano2006


ENTRE - ALBUM - BABY - DIET - SVERIGE