Trettondagen / Three Kings/ Reyes 2006
 


Trettondagen firar man med att de tre vise männen kommer med presenter till alla barn som varit snälla. Presenterna stoppas i skor som barnen ställt fram på kvällen innan och öppnas direkt på morgonen. Efter presentöppningen åkte vi och åt lunch med hela släkten.

The three kings are coming with presents for the children who have been good during the year. We went to have lunch with the family and relatives.
Los reyes magos vinieron con regalos y después fuimos a almorzar con la familia.

De tre vise männen / The three kings / Los reyes magos

Hugo är och tittar när de tre vise männen kommer till stan./ Hugo is watching the three kings comming./ Hugo está mirando a los tres reyes magos llegando a Las Palmas.

Presenter / Presents / Regalos
Restaurante


 

ENTRE - Album